Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabytki regionalne 2018

Czcionka:

Nabytki regionalne Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie w 2018 roku

 1.  Przyczynki do poznania dziejów gminy Łabunie / red. Bogdan Szykuła. - Łabunie : Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie , 2017
 2.  Saputa, Alicja: Wiersze wybrane / Alicja Saputa. - Łabunie : Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie , 2017
 3.  Drejewicz, Marta: Akademia smaku ziemi włodawskiej / Marta Drejewicz. - [Lublin] : Zielony Królik , 2017
 4.  Akademia smaku ziemi łukowskiej / koordynacja lokalna projektu i oprac. przepisów Agnieszka Nowak, Sylwia Romańska - Węzik. - [Lublin] : Zielony Królik , 2017
 5.  Akademia smaku ziemi zamojskiej / red. Marzena Zielonka. - [Lublin] : Zielony Królik , 2017
 6.  Kędziora, Andrzej: Encyklopedia ludzi Zamościa / Andrej Kędziora. - Zamość : Wydawnictwo ABAKUS , 2007
 7.  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu : 1921-1996 / Regina Pałczyńska. - Zamość : WiMBP, 1996
 8.  90 lat Muzeum w Zamościu / [b. a.] : Zamość. - Muzeum Zamojskie , 2017
 9.  Przyłączenie Zamościa do Księstwa Warszawskiego w 1809 roku : wybór tekstów źródłowych i oprac. z XIX i początków XX wieku / [oprac. nauk.] Jacek Feduszka ; [red.] Andrzej Urbański]. - Zamość : Muzeum Zamojskie ; Lublin : Drukarnia Akapit, 2009
 10.  Syty, Henryka: Marzyło się... / Henryka Syty. - Komarów-Osada : Samorządowy Ośrodek Kultury , 2017
 11.  Syty Henryka: Marzyło się... ciąg dalszy / Henryka Syty. - Komarów-Osada : Samorządowy Ośrodek Kultury , 2017
 12.   Fudakowski, Jan: Ułańskie wspomnienia / Jan Fudakowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL , 2005
 13.  Podróżuj za marzeniami : rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej. - Zamość : Gmina Zamość, [2013]
 14.  Skarby naszej przyrody : województwo lubelskie / [aut. teksów Tadeusz Jan Chmielewski et al. ; red. Marek Kucharczyk, Wiesław Lipiec]. - Zwierzyniec : „Lipiec”, 2002
 15.  Juniewicz, Agnieszka: Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu. - Grabowiec , 2002
 16.  Henryk Sienkiewicz w ilustracji / [red. i oprac. graf. Bogusław Orliński  ; przedm. Janusz Odrowąż-Pieniążek]. - Zamość : Biuro Wystaw Artystycznych, [1996]
 17.  AK 25 lat działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość kalendarium / red. Sławomir Zawiślak. - Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita , 2016
 18.  Wieś lubelska w fotografiach końca XIX - 1. połowy XX wieku ; materiały Pierwszego Sympozjum Muzealnego, Zamość, 8-9 września 2017 r. / red. nauk. Piotr Kondraciuk. - Zamość : Muzeum Zamojskie, 2017
 19.  Fronczek, Zbigniew Włodzimierz: Romans w Lublinie / Zbigniew Włodzimierz Fronczek. Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2007
 20.  Paul, Alina Dorota: Miłość czeka / Alina Dorota Paul. - Lublin : Bestrint , 2010
 21.  Przysada, Aleksander: Szczebrzeszyn.... / Aleksander Przysada. - Szczebrzeszyn : Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna , 2017
 22.  Nitecki, Piotr: Stefan Wyszyński / Piotr Nitecki. - Lublin : Wydawnictwo KUL , 2006
 23.  Archiwariusz Zamojski Tom XV : 2016/2017 / kol. red. Łukasz Kot, Janusz Panasiewicz, Agnieszka Szykuła-Żygawska, Jakub Zygawski (przewod.). - Zamość : Archiwum Państwowe w Zamościu , 2017
 24.  Szewc, Piotr: Światełko / Piotr Szewc. - Kraków : Wydawnictwo literacki , 2017
 25.  Kapłańska droga księdza prałata Jana Zdzisława Ciżmińskiego / prac. zb. pod red. Elżbiety Król. - Zamość : GRENart Jacek Kardasz , 2018
 26.  Wroński, Marcin: Gliny z innej gliny / Marcin Wroński. - Warszawa : Wydawnictwo WAB Foksal , 2018
 27.  Ziemia Zamojska zaprasza / Lokalna Grupa działania Ziemia Zamojska. - Łódź : DRUK – HURT , 2018 (?)
 28.  Maczyńska, Pati: Skarb Szeptuchy / Pati (właść. Patrycja Anna) Maczyńska. - Konin. - Psychoskok , 2018
 29.  Franczak, Marek: Mój ojciec-sierżant Laluś / Marek Franczak. - Kraków : Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” , 2018
 30.  Juszczak, Maria: Dokąd idę / Maria Juszczak. - Zamość : Attyla , 2011
 31.  Juszczak, Maria: Trudna droga / Maria Juszczak. - Zamość : Attyla , 2013
 32.  Juszczak, Maria: Moja Białowola – wspomnienia i historie bliskie sercu / Maria Juszczak. - Zamość : Attyla , 2015
 33.  Juszczak, Maria: To nie przypadek / Maria Juszczak. - Zamość : Attyla , 2016
 34.  Przegon, Wojciech: Kartograficzne Zamostiana / Wojciech Przegon, Jakub Żygawski. - Kraków – Zamość : Archiwum Państwowe w Zamościu , 2018
 35.  Dubik, Józef: Eucharystia źródłem życia / Józef Dubik. - Lublin : [wyd. autora] , 2018
 36.  Muzyka, Ewa: Rzymskokatolicka parafia wojskowa pod wezwaniem św. Jana Bożego w Zamościu / Ewa Muzyka. - Zamość : Attyla , 2008
 37.  Niklewicz, Maria: Deszcz słów / Maria Niklewicz. - Zamość : Wydział Spraw Społecznych ; Zarząd Oddziału ZNP w Zamościu , 1991
 38.  Czajka, Tadeusz: Czerwone punkty / Tadeusz Czajka. - Lublin : Wydawnictwo Lubelski , 1983
 39.  Grychowski, August: Lublin w życiu i twórczości pisarzy polskich / August Grychowski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelski , 1965
 40.  Szymonowic, Szymon: Flagellum Livoris : bicz na zawiść / Szymon Szymonowic. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL , 2004
 41.  Cmentarz parafii katedralnej / oprac. i red. Anna Sokołowska. - Zamość : Attyla , 2018
 42.  Budzyński, Alfred: Niebieski kwiatek Nadziei : opowieści z Zamojszczyzny / Alfred Budzyński . - Warszawa : Virgo , 2017
 43.  Szyszka, Bogdan: Zamość Europejskie Miasto Kultury / Bogdan Szyszka. - Zamość : Attyla , 2017
 44.  Pocek, Jan: Poezje / Jan Pocek. - Lublin : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza , 2017
 45.  Halicki, Tadeusz: 750 lat Grabowca : album jubileuszowy / Tadeusz Halicki : Towarzystwo Przyjaciół Grabowca . - Grabowiec , 2018
 46. Pasje naszych mieszkańców / red. Bogdan Szykuła, Piotr Piela, Renata Jastrzębska : Łabunie. - Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : Gmina Łabunie , 2018
 47.  Zawadka, Katarzyna: Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie w latach 1948-1956 : struktura – ludzie – mechanizm funkcjonowania / Katarzyna Zawadka : Lublin. - IPN Oddział w Lublinie , 2014
 48.  Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956 t. 1/ Mariusz Mazur, Tomasz Osiński : IPN Oddział w Lublinie , 2016
 49.  Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956 t. 2/ Mariusz Mazur, Tomasz Osiński : IPN Oddział w Lublinie , 2017
 50.  Dmoszyński, Rafał : Funkcjonariusze powiatowego urzędu bezpieczeństwa publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956 : słownik biograficzny / Rafał Dmoszyński, Grzegorz Joniec, Daniel Piekaruś, Jacek Romanek : Lublin. - IPN Oddział w Lublinie , 2015
 51.  Sobieraj, Maciej: Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie w dokumentach SB 1971-1983 / Maciej Sobieraj. -  Lublin. - IPN Oddział w Lublinie , 2009
 52.  Filipek, Andrzej: Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944-1954 t. 1 / Andrzej Filipek, Marcin Krzysztofik. - Lublin. - IPN Oddział w Lublinie, 2009
 53.  Filipek, Andrzej: Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944-1954 t. 2 / Andrzej Filipek, Marcin Krzysztofik. - Lublin. - IPN Oddział w Lublinie, 2010
 54.  Filipek, Andrzej: Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944-1954 t. 3 / Andrzej Filipek, Marcin Krzysztofik. - Lublin. - IPN Oddział w Lublinie, 2012
 55.  Filipek, Andrzej: Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944-1954 t. 5 / Andrzej Filipek, Marcin Krzysztofik. - Lublin. - IPN Oddział w Lublinie, 2014
 56.  NSZZ „Solidarność” na Lubelszczyźnie 1980-1981 wybór źródeł  / oprac. Choma-Jusińska, Małgorzata Dąbrowski, Marcin: Lublin. -  IPN Oddział w Lublinie , 2011
 57.  Romanek Jacek: Ruch ludowy w województwie lubelskim w latach 1944-1949 / Jacek Romanek : Lublin. - IPN Oddział w Lublinie , 2013
 58.  Kruszyński, Marcin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944-1989/ Marcin Kuszyński : Lublin. - IPN Oddział w Lublinie , 2015
 59. Wołoszyn, Jacek Witold: „Walczyć o dusze młodzieży” /  Jacek Witold Wołoszyn : Lublin. - IPN Oddział w Lublinie , 2009
 60.  Jaczyńska, Agnieszka: „Zaplute karły reakcji...” / Agnieszka Jaczyńska, Sławomir Poleszak, Magdalena Śladecka, Rafał Wnuk: Lublin. - IPN Oddział w Lublinie , 2013
 61.  Gmina Żółkiewka / Ośrodek Kultury Samorządowej (Żółkiewka): Żółkiewka. - Gmina Żółkiewka , 2014
 62.  Nowak, Bogdan: Skarb znaleziony na strychu / Bogdan Nowak, Adam Gąsinowski : Skierbieszów. - Galeria Starej Fotografii i Starych Aparatów Adam Gąsianowski , 2018
 63.  Buraczyński, Jan: Roztocze / Jan Buraczyński. - Lublin : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej , 1984
 64.  Krekora, Teresa: Kryterium ekologiczne produkcji roślinnej / Teresa Krekora : Sitno. - Zamojski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sitnie , 1997
 65.  Malec, Ryszard: Parki krajobrazowe Roztocza i Puszczy Solskiej / Ryszard Malec : Warszawa. Fundacja „Terra Sana” na Rzecz Parków Krajobrazowych i Narodowych , 1992
 66.  Gmina Tyszowce : Tyszowce ongiś z kunsztu szewskiego słynące
 67.  Rocznik Tomaszowski :100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. - Tomaszów Lubelski : Wydawnictwo „Morpol” , 1918
 68.  Lublin przez siedem wieków wydarzenia i ludzie / red. Niebelski Eugeniusz. - Lublin : Wydawnictwo KUL , 2018
 69.  Momot, Lucjan: Obrońcy rodzinnych strzech : wojenne losy mieszkańców Gminy Łabunie / Lucjan Momot : Łabunie. - Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie : Gmina Łabunie , 1918
 70.  Piela, Piotr: Królowa Instagrama Czyli Śnieżka / Piotr Piela : Łabunie. - Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie : Gmina Łabunie , 1918
 71.  Niedźwiedź, Józef: Dzieje Gminy Tarnawatka powiat tomaszowski / Józef Niedźwiedź, Ewa Niedźwiedź, Robert Czyż, Robert Kuźniarz : Zamość – Tarnawatka. - JN-Profil: Akapit , 2018

 

W 2018 w wyniku zakupu, darowizn, wymiany i wydawnictw własnych księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 85 egzemplarzy wydawnictw regionalnych w ilości 71 tytułów.

 

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Przydatne linki: