Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

 

Wstęp

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie http://www.biblabunie.naszabiblioteka.com/  

Data publikacji strony internetowej: 20.07.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.08.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa http://www.biblabunie.naszabiblioteka.com/   jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

•   wszystkie z opublikowanych zdjęć nie posiadają opisu alternatywnego (mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań)

•   brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

•   brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych

•    administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

  •   podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  •   możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-06

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Mazur, adres poczty elektronicznej  biblabunie@gmail.com  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 611 30 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek główny, ul. Orzechowa 10

– wejście do budynku jest bezpośrednio z ulicy Orzechowej

– obiekt jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych (wejście, podjazd do budynku).

– dla osób na wózkach przyjazne są korytarze.

– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

– oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków

 

Występującymi barierami są:

– brak toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych

– brak drzwi automatycznie otwieranych,

– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 

Filia w Ruszowie

Filia mieści się w piwnicy budynku przedszkola. Wejście do lokalu jest od strony parkingu i nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Występującymi barierami są:

– brak windy w budynku,

- schody

– brak toalet dla osób niepełnosprawnych

– ograniczenia w ciągach komunikacyjnych

– brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  • wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali zapoznani z zasadami obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

 

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Przydatne linki: